Oczekiwania wobec absolwenta

Aktualności » Oczekiwania wobec absolwenta

Bardzo dbamy ot, żeby nasz absolwent był dzieckiem pogodnym, wierzącym w swoje możliwości, otwartym i ciekawym świata, odważnym, samodzielnym i bezpiecznym. Naszego absolwenta cechuje adekwatna do wieku postawa reprezentująca przyjęte w naszej społeczności wartości moralne oraz zasady dobrego  wychowania.
Dobrze funkcjonuje w grupie i jest doskonale przygotowany do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Jest:

  • Samodzielny w czynnościach codziennych (ubieranie, toaleta, prace graficzne itp.)
  • Sprawny ruchowo, aktywny w zabawach sportowych
  •  Zrównoważony emocjonalnie czyli odporny na niepowodzenia, pewny siebie, reagujący adekwatnie do bodźca
  • Dobrze współpracujący z rówieśnikami i dorosłymi, potrafiący działać w zespole, a także wykonywać polecenia i organizować pracę zespołu
  • Dziecko doprowadzające pracę do końca
  • Dobrze wyposażony w wiedzę i umiejętności adekwatne do wieku
  •  Wrażliwy na relacje społeczne, odróżniający dobro od zła,
  • Absolwent pewny swoich mocnych stron i akceptujący swoje słabe strony
  • Empatyczny
  •  Wrażliwy na sztukę, przyrodę i otoczenie