Ogród przedszkolny

Aktualności » Ogród przedszkolny

Najbliższym środowiskiem przyrodniczym jest dla dziecka ogród przedszkolny, który może służyć do poznawania przyrody ponieważ spełnia funkcję poznawczą, estetyczną  i rekreacyjną. Zajęcia przeprowadzone w ogrodzie wpływają pozytywnie na sferę emocjonalną i zaspokajają potrzebę ruchu dziecka w wieku przedszkolnym.

Nasz ogród jest miejscem wpływającym wizualnie na estetyczne odczucia dzieci. Piękno krajobrazu, różnorodność kolorów wpływa na rozwijanie u nich myślenia i pobudza do różnorodnych zabaw.

Nasz ogród przedszkolny ma dużą powierzchnię, wyposażony jest w kolorowy i nowoczesny sprzęt drewniany i plastikowy posiadający odpowiednie atesty do prowadzenia zajęć i zabaw dydaktycznych.

Na terenie ogrodu są liczne drzewa, krzewy i kwiaty - szczególną ozdobą są  też dwa wieloletnie jesiony i  „Oaza zieleni” - znajdują się tam różne gatunki krzewów, drzew, bylin i kwiatów, w którym przedszkolaki uprawiają warzywa, hodują kwiaty. Dzieci uczą się pielęgnacji roślin, pracy w zespole i odpowiedzialności. Pracując w ogrodzie mogą poszerzyć zakres swoich wiadomości poprzez praktykę i obserwację, poznają również prace związane z hodowlą i uprawę roślin.
Dzięki nim nauczyciel ma okazję do prowadzenia planowych obserwacji, dzieci poznają nazwy roślin, uczą się ich pielęgnacji oraz utrzymania ładu i porządku w najbliższym otoczeniu. Dzięki pracom pielęgnacyjnym zaczynają szanować i rozumieć przyrodę. Dzieci wiedzą, że istnieją czynniki, które sprzyjają wzrostowi roślin, są to: rodzaj gleby, woda, nasłonecznienie, nawożenie.

W bliskim otoczeniu przedszkola znajduje się duży kompleks zieleni:

  • Mazowiecki Park Krajobrazowy
  • Łąka z przebogatą roślinnością i jej mieszkańcami
  • Kanałek, gdzie możemy podziwiać charakterystyczną roślinność wodną i żyjątka (m.in. dzikie kaczki - które dokarmiamy zimą)