Zajęcia przedszkolne

Zajęcia » Zajęcia przedszkolne

Nasze przedszkole w przyjętym planie wychowawczo-dydaktycznym realizuje założenia nowej podstawy programowej. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym tygodniowy rozkład zajęć oraz ramowy plan dnia są dostosowane do zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe, które odbywają się w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu. Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone są przez odpowiednio dobranych instruktorów oraz specjalistów, posiadających kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne.

Zajęcia wliczone są w ramach czesnego

Oferta zajęć:

Rodzaj zajęć

Częstotliwość

Grupa wiekowa

Język angielski

Język niemiecki (propozycja)

Język francuski (propozycja)

codziennie

2x w tygodniu

2x w tygodniu

wszystkie grupy wiekowe

wszystkie grupy wiekowe

wszystkie grupy wiekowe

Zajęcia rytmiczno-muzyczne

1x w tygodniu

wszystkie grupy wiekowe

Zajęcia plastyczne

1 x w tygodniu

wszystkie grupy wiekowe

Wyjścia do teatru i spotkania muzyczne z filharmonią

2 x w miesiącu

4, 5, 6–cio latki

Zajęcia grupowe z logopedą

1 x w tygodniu

wszystkie grupy wiekowe

     

Zajęcia komputerowe

1 x w tygodniu

6–cio latki
5–cio latki

 

 

 

Religia

1 x w tygodniu

wszystkie grupy wiekowe

Gimnastyka 1 x w tygodniu

wszystkie grupy wiekowe

 W przedszkolu prowadzone są również zajęcia dodatkowe - płatne:

Rodzaj zajęć

Częstotliwość

Grupa wiekowa

Integracja sensoryczna

2 x w tygodniu

wszystkie grupy wiekowe

Terapia biofeedback

4 x w tygodniu

wszystkie grupy wiekowe

Gimnastyka korekcyjna

2 x w tygodniu

wszystkie grupy wiekowe

Zajęcia z logopedą (indywidualne)

1 x w tygodniu

wszystkie grupy wiekowe

Zajęcia gry na instrumentach

1 x w tygodniu

wszystkie grupy wiekowe

Nauka języka angielskiego

4 x w tygodniu

wszystkie grupy wiekowe

Język francuski

1 x w tygodniu

wszystkie grupy wiekowe

Warsztaty plastyczne

1 x w tygodniu

wszystkie grupy wiekowe

Zajęcia teatralne 1 x w tygodniu wszystkie grupy wiekowe